Diana Kaunienė

Advokatė
Tel: +37069807203
EL.p: diana.kauniene@lexgate.lt
Adresas: I. Kanto g.6, Klaipėda, 92235
Teisingumas yra pastovi ir amžina jėga, kuri duoda kiekvienam žmogui tai kas priklauso
Domicijus Ulpianas

Apie

Advokatė Diana Kaunienė teisės srityje dirba nuo 1995 metų, advokato praktika verčiasi daugiau kaip 10 metų. Advokatė rengia procesinius dokumentus, atstovauja klientų interesams civilinėse ir administracinių nusižengimų bylose, nagrinėjamose Lietuvos Respublikos teismuose. Advokatė specializuojasi šeimos teisės bylose, taip pat jos praktika apima paveldėjimo, daiktinės, bankroto, įmonių, prievolių, transporto / vežimo, darbo teisės ir kt. sritis. Turi sukaupusi didelę patirtį teismuose, atstovaujant klientų interesams sutartiniuose bei deliktiniuose ginčuose, fiduciarinių pareigų pažeidimo bylose. Advokatė atstovauja klientams ne tik teisminėse bylose, bet ir sprendžiant šalių ginčus taikiai, konstruktyvių derybų būdu, rengia įvairių sutarčių, susitarimų projektus. Advokatė 2018 m. įrašyta į Teismo mediatorių sąrašą. Aktyviai dalyvauja Lietuvos advokatūros ir Lietuvos teismų rengiamose pro bono akcijose ir kituose renginiuose. Nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose. Advokatė su klientais gali bendrauti lietuvių ir rusų kalbomis.

Kvalifikacija

  • 1989 m. įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją Kauno technologijos universitete.
  • 1995–1998 metais posėdžių sekretorė Klaipėdos miesto apylinkės teisme.
  • 1998–2001 metais civilinių bylų vyriausioji inspektorė Klaipėdos apygardos teisme.
  • 2000–2004 metais įgijo teisės bakalauro ir magistro laipsnius Vilniaus universitete.
  • 2001–2005 metais juriskonsultė AB „Laivitė“.
  • 2005–2009 metais advokato padėjėja advokatų kontoroje „Martinkus ir partneriai“.
  • 2009–2017 metais advokatė Advokatės Dianos Kaunienės kontoroje.
  • Nuo 2017 metų asocijuota partnerė Advokatų kontoroje „LEXGATE“ Tamošaitis ir partneriai.
  • 2018 metais Nacionalinės teismų administracijos sprendimu suteikta mediatoriaus kvalifikacija.

Specializacija

Šeimos teisė, paveldėjimo, daiktinė, deliktinė ir sutarčių teisė, įmonių, bankroto, prievolių, transporto / vežimo, darbo teisė ir kt. sritys.

Narystė

  • Lietuvos advokatūros narė.