Praktikos sritys

Mes praktikuojame šiose srityse:

 • Įmonių teisė

  Lietuva, pateikdama paraišką narystei Europos Sąjungoje, prisiėmė pareigą dalyvauti bendrame keturių laisvių, tarp jų ir įsisteigimo laisvės, įgyvendinimo procese. Todėl įmonių teisę reglamentuoja tiek nacionaliniai teisės norminiai aktai, tiek tarptautiniai, ir vienas iš svarbiausių teisėkūros tikslų yra derinti Lietuvos Respublikos įmonių teisę su tarptautinės teisės šaltiniais – pirmiausia su Europos Sąjungos teise.
  Mūsų kontoros teisininkai, užtikrindami Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Europos Bendrijos bendrovių teisės nustatytų reikalavimų laikymąsi, profesionaliai gali padėti bet kuriais įmonių teisės klausimais:

  • konsultuojame dėl bet kokios teisinės formos įmonės steigimo, valdymo, veiklos, reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo ir likvidavimo, akcininkų teisių ir pareigų;
  • konsultuojame, atstovaujame juridiniam asmeniui, kuris gali būti tiek ieškovu, tiek atsakovu, teisme, ikiteisminio tyrimo metu, sudarant taikos sutartis, siekiant palankiausio rezultato mūsų kliento naudai;
  • konsultuojame dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo; atstovaujame iš sutartinių santykių kilusių ginčų sprendimo procese;
  • kitais klausimais.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Žemės teisė

  Žemės teisė – tai savarankiška Lietuvos privatinės teisės sistemos teisės šaka, kuri reguliuoja žemės nuosavybės, naudojimo ir valdymo bei apsaugos santykius, nustato šių santykių subjektų teises, pareigas, atsakomybę ir žemės ginčų sprendimo tvarką. Mes suteikiame šią teisinę pagalbą:

  • konsultacijas įvairiais teisiniais klausimais (dėl žemės sklypų formavimo ar pertvarkymo, dėl žemės sklypų ribų nustatymo / pakeitimo, dėl bendraturčių naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo / pakeitimo ar atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, dėl teritorijų planavimo, dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metu kylančių ginčų ir kt.);
  • rengiame įvairius procesinius ir kitus dokumentus, kai ginčai dėl žemės sprendžiami ne teismo tvarka bei perkėlus ginčą jau į teismą;
  • atstovaujame santykiuose su privačiais juridiniais ar fiziniais asmenimis, su valstybės įstaigomis, institucijomis ir kt. ikiteisminio ginčų nagrinėjimo metu, taip pat visų instancijų teismuose (ginčuose, kylančiuose atliekant kadastrinius matavimus, ginčuose dėl žemės sklypų, reikalingų statinių eksploatacijai, suformavimo, ginčuose formuojant žemės sklypus ar nustatant žemės sklypų ribas, ginčuose, kylančiuose teritorijų planavimo procese, ginčuose dėl žemės sklypų perleidimo sandorių nuginčijimo ir kt.).

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
 • Viešieji pirkimai

  Viešasis pirkimas – tai perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį su Tiekėju(-ais). Mūsų komanda gali padėti išspręsti visus įmanomus ginčus dėl Jūsų vykdomų viešųjų pirkimų ar gali padėti įgyvendinti visas Tiekėjo teises bei ginti teisėtus interesus:

  • teikiame konsultacijas rengiant pirkimo dokumentus ar teikiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams;
  • rengiame įvairius teisinius dokumentus (pretenzijas, skundus ir kt. dėl vykdomos viešojo pirkimo organizavimo tvarkos neatitikties teisės aktų reikalavimams, dėl viešojo pirkimo konkurso laimėtojo nustatymo ir kt.);
  • rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame klientams (perkančiajai organizacijai ar tiekėjams) teisme nagrinėjant ginčus dėl viešųjų pirkimų.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
 • Bankrotas ir restruktūrizavimas

  Bankrotas yra suprantamas ir vertinamas skirtingai, dažniausiai bankrotas siejamas su verslo žlugimu arba fizinio asmens nemokumu. Įmonėms bankrotas nėra vienintelis sprendimas, kai verslas patiria sunkumų, yra galimybė įmonei išsaugoti ir plėtoti veiklą, grąžinti skolas, atkurti mokumą bei išvengti bankroto tiesiog pertvarkant verslą – įvykdžius restruktūrizavimą. Juridinių asmenų ir restruktūrizavimo procesas ir fizinių asmenų bankrotas apima tiek į bankrotą patekusius, tiek ir nuo bankroto nukentėjusius asmenis, todėl atsižvelgdami į tai, esame pasiruošę:

  • įmonėms bankroto ir restruktūrizavimo procese iki teismo ir teisme užtikrinti įmonės teisių ir teisėtų interesų apsaugą, konsultuoti, rengti procesinius dokumentus ir atstovauti;
  • įmonės kreditoriams tinkamai įgyvendinti reikalavimo teisę tiek į bankrutuojančią įmonę, tiek į jos vadovus, konsultuoti, rengti procesinius dokumentus ir atstovauti;
  • fizinių asmenų bankroto procese konsultuoti, rengti procesinius dokumentus ir atstovauti bankrutuojančius asmenis, bankrutuojančių asmenų kreditorius, kreditoriaus ar skolininko teisių perėmėjus;
  • bendradarbiauti su bankroto administratoriais vykdant bankroto procedūras, nagrinėjant teisme ginčus, kylančius bankroto ar restruktūrizavimo procese.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Paveldėjimas

  Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti, įpėdiniai palikimą gali pasidalyti bei atsisakyti nuo jo ir gali įgyvendinti kitas įpėdinio teises. Tačiau neretai pasitaiko, jog dėl tam tikrų aplinkybių įpėdiniai laiku palikimo nepriima, iškyla ginčų dėl testamento, palikimo priėmimo ir kt., todėl paveldėjimas tampa ilgu ir sudėtingu procesu, kuriame neretai prireikia kvalifikuoto teisininko pagalbos. Todėl mūsų kontoros teisininkai pasiruošę:

  • suteikti konsultacijas bet kokiais paveldėjimo teisės klausimais;
  • esant reikalui, galime padėti atstovauti klientams notarų biuruose paveldėjimo klausimais;
  • atstovauti klientams derybose tarp įpėdinių, įstaigose ir institucijose;
  • rengti procesinius dokumentus ir atstovauti visų instancijų teismuose sprendžiant ginčus dėl paveldėjimo (dėl juridinės reikšmės turinčio fakto dėl palikimo priėmimo nustatymo, atnaujinant terminą palikimui priimti, ginčijant testamentus, palikimo priėmimo faktus ir paveldėjimo teisės liudijimus, nustatant privalomąją palikimo dalį, gaunant teismo leidimą priimti palikimą nepilnamečio vaiko / neveiksnaus asmens vardu ir kt.).

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Skolininkų administravimas

  Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Įstatymo yra nustatyta bendra pareiga kreditoriui ir skolininkui elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu, tačiau ši pareiga skolininko dažnai yra nevykdoma. Todėl mūsų kontoros teisininkai siūlo šias paslaugas:

  • ikiteisminį skolų išieškojimą bei tarpininkavimą (kai stengiamasi su skolininku susitarti dėl skolos grąžinimo sąlygų);
  • teisminį skolų išieškojimą, kai nepavyksta susitarti su skolininku ir tenka kreiptis į teismą;
  • kai skolininkas miršta (kalbant apie fizinį asmenį) arba yra likviduojamas (kalbant apie juridinį asmenį), o skola negrąžinta padedame kreditoriui susigrąžinti skolą vykdant paveldėjimo arba bankroto administravimo procedūras.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Nekilnojamasis turtas ir statybų teisė

  Nekilnojamojo turto rinkoje bei statybų sektoriuje neretai kyla įvairių ginčų. Norint tinkamai dalyvauti statybų veikloje ar nekilnojamojo turto teisiniuose santykiuose, yra svarbu gerai išmanyti teisinį šios srities reglamentavimą. Kvalifikuoti mūsų kontoros teisininkai suteiks Jums šias aukščiausio lygio teisines paslaugas:

  • konsultacijas įvairiais nekilnojamojo turto bei statybų teisės klausimais;
  • padės parengti įvairius teisinius dokumentus, sutarčių projektus, sutartis ir kt.;
  • atstovaus klientui derybose su kitais nekilnojamojo turto ar statybų teisinių santykių dalyviais, taip pat ginčams persikėlus į teismą parengs procesinius dokumentus bei atstovaus klientui.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
 • Aplinkos apsauga

  Aplinka – gamtoje funkcionuojanti sistema, kurią sudaro tarpusavyje susiję komponentai (žemės paviršius ir gelmės, oras, vanduo, dirvožemis, augalai, gyvūnai, organinės ir neorganinės medžiagos) bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės ekosistemos, todėl valstybė vykdo itin griežtą šios sistemos apsaugą, gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą, reglamentuotą įstatymų ir kitų norminių aktų. Nors įstatymuose yra nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės ir kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga, tačiau pasitaiko atvejų, kai ši pareiga yra nevykdoma, taip padarant žalos ne tik gamtai, bet ir asmeniui, asmenų grupei ar visuomenei. Tokiu atveju mūsų kontoros teisininkai pasiruošę padėti Jums:

  • konsultacijomis;
  • rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant asmenims, įmonėms ir organizacijoms teismuose, nagrinėjant ginčus, kurie kyla aplinkosaugos srityje.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
 • Darbo teisė

  Darbo teisė apima visumą teisės normų, reguliuojančių individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda sudarius darbo sutartį, taip pat reglamentuojami visuomeniniai santykiai, kurie susiję su individualiaisiais darbo santykiais (santykiai iki darbo sutarties sudarymo ir po jos nutraukimo, kolektyviniai darbo santykiai, nagrinėjant ginčus tarp darbo santykių dalyvių atsirandantys santykiai, su įstatymo laikymusi ir priežiūra susiję santykiai ir kt.).
  Mūsų kontoros specialistai pasiruošę Jums padėti:

  • konsultuojame įvairiais darbo teisės klausimais,
  • rengiame įvairius teisinius dokumentus, atliekame teisinį su darbo santykiais susijusių dokumentų (pvz., darbo sutarčių, kolektyvinių darbo sutarčių ir kt.) vertinimą;
  • rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame klientams (darbdaviui ar darbuotojui) darbo ginčuose Darbo ginčų komisijoje ir (ar) teisme.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Šeimos teisė

  Civilinio kodekso normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos pagrindines nuostatas. Kadangi šios srities teisės aktais iki galo sureguliuoti neįmanoma, todėl yra nustatyta, jog įgyvendindami šeimos teises ir vykdydami šeimos pareigas, asmenys privalo laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles, geros moralės principus ir veikti sąžiningai. Tačiau ne visi asmenys laikosi šių pareigų ir ne visada pavyksta sugyventi gražiai ir taikiai. Todėl mūsų kontoros teisininkai gali:

  • konsultuoti, atstovauti ir rengti įvairaus pobūdžio teisinius ir procesinius dokumentus nutraukiant santuoką bendru sutikimu, nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės ar vieno sutuoktinio prašymu, siekiant pripažinti santuoką negaliojančia, siekiant padalyti sutuoktinių turtą, prisiteisti sutuoktinių tarpusavio išlaikymą, nustatant / siekiant pakeisti vaiko gyvenamąją vietą, priteisiant / siekiant pakeisti išlaikymą (jo dydį), nustatant / siekiant pakeisti bendravimo su vaiku tvarką, sprendžiant nesusituokusių asmenų ginčus dėl turto / skolų, bendrų vaikų, ginčijant tėvystę ir kt.;
  • teikti mediacijos paslaugas.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Transporto teisė

  Pervežimo transportu santykiuose gali iškilti ginčų dėl taikytinos teisės, dėl krovinių, keleivių ir bagažo gabenimo, dėl civilinės atsakomybės vežėjui taikymo, ribojimo ar atleidimo, dėl žalos atlyginimo, kompensacijų už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą, dėl civilinės atsakomybės užsakovui ar ekspeditoriui taikymo bei kt. Mūsų kontoros teisininkai:

  • konsultuoja krovinių (keleivių) pervežimo ir dėl to kilusių ginčų klausimais;
  • atlieka sutarčių ir kitų dokumentų teisinį vertinimą;
  • rengia įvairius teisinius dokumentus (pretenzijas, reklamacijas ir kitus reikalingus dokumentus);
  • rengia procesinius dokumentus ir atstovauja klientams (vežėjams, ekspeditoriams, agentams, komisionieriams, krovinių siuntėjams bei gavėjams) ne teismo institucijose ir teisme.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
 • Draudimo teisė

  Draudimo objektas – tai turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Pasitaiko ginčų tarp draudėjo ir draudiko dėl draudžiamojo / nedraudžiamojo įvykio, nustatant atsakingą už atsiradusią žalą asmenį, dėl privalomo išmokėti žalos atlyginimo dydžio, dėl teisės į žalos atlyginimą ir begalė kitų ginčų. Remdamiesi teisės aktų baze, mūsų kontoros specialistai padės Jums:

  • teiks teisines konsultacijas su draudimo teisiniais santykiais susijusiais klausimais;
  • rengs įvairius teisinius ir procesinius dokumentus (skundus, pretenzijas, ieškinius ir kita);
  • atstovaus (ieškovams / atsakovams / tretiesiems asmenims) ikiteisminiame procese bei teismuose.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
 • Mokesčių teisė

  Tai teisės sritis, reglamentuojanti apmokestinimo, mokesčių mokėjimo, jų rinkimo klausimus.

  • Atstovaujame ne teismo institucijose nagrinėjant mokestinius ginčus, sprendžiant klausimus dėl įvairių mokesčių, baudų, delspinigių priskaičiavimo pagrįstumo;
  • Atstovaujame mokestinių patikrinimų ir kitų mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūrų metu;
  • Konsultuojame, rengiame procesinius dokumentus, atstovaujame teisme.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
 • Sutarčių teisė

  Sutartiniai teisiniai santykiai apima ikisutartinius, sutarties sudarymo, vykdymo ir posutartinius civilinius teisinius santykius. Sutartimis bei kitais teisinio reguliavimo instrumentais neįmanoma išsamiai sureguliuoti visų prievolinių (sutartinių) santykių bei sutartinių aplinkybių, kurios gali atsirasti tik ateityje, todėl dažnai kyla nesutarimų dėl tinkamo sutarties nuostatų aiškinimo, sutarties vykdymo, nesąžiningo vienašalio sutarties nutraukimo ir kt. Šioje srityje mūsų kontoros teisininkai padės Jums:

  • teikdami konsultacijas įvairiais sutarčių sudarymo, pakeitimo, vykdymo, nutraukimo klausimais;
  • teikdami taikinamojo tarpininkavimo paslaugas sprendžiant iškilusį ginčą, kai ginčo šalys, padedamos nešališko tarpininko (mediatoriaus), siekia abipusio susitarimo pagal ginčo šalių suderintą valią;
  • parengdami įvairių tipų sutarčių projektus (pirkimo–pardavimo, nuomos, paskolos, rangos ir kt.);
  • teikdami teisines išvadas dėl jau parengtų įvairaus pobūdžio sutarčių sąlygų;
  • rengdami procesinius dokumentus ir atstovaudami Jūsų interesams sprendžiant sutartinius ginčus ne teisme, taip pat ginčui persikėlus į teismą.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Daiktinė teisė

  Mūsų kontoros teisininkai gali padėti išspręsi kilusius ginčus dėl nuosavybės teisės, turto patikėjimo teisės, valdymo, servituto, uzufrukto, užstatymo teisės (superficies), ilgalaikės nuomos (emphyteusis), hipotekos, įkeitimo, daikto sulaikymo, kito asmens turto administravimo, daikto, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo ir kt.:

  • teikia konsultacijas;
  • rengia įvairius teisinius dokumentus, atlieka parengtų dokumentų teisinį vertinimą;
  • rengia procesinius dokumentus ir atstovauja kliento interesams ikiteisminėje stadijoje, taip pat teismuose.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Prievolių teisė

  Prievolių teisė reguliuoja turtinius, su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, susiklostančius tarp teisės subjektų dėl turto perdavimo nuosavybėn, patikėjimo teise arba laikinai naudoti, dėl darbų atlikimo arba paslaugų teikimo, žalos padarymo asmeniui, turtui, taip pat kitokius privatinius teisinius santykius. Šioje srityje mūsų kontoros teisininkai:

  • konsultuoja prievolių įvykdymo užtikrinimo, skolos perkėlimo ir reikalavimo perėjimo trečiajam asmeniui, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, netesybų priteisimo, dėl eismo įvykio metu, dėl nelaimingų atsitikimų darbe, dėl valstybės tarnautojų neteisėtų veiksmų patirtos žalos atlyginimo, pacientų teisių gynimo ir žalos atlyginimo, dėl ginčų su bankais ar kitomis kredito įstaigomis bei kt. klausimais;
  • rengia teisinius ir procesinius dokumentus bei atstovauja klientams derybose, ne teismo įstaigose ir teisme, sprendžiant ginčus, kilusius dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei kt. klausimų.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Vartotojų teisių apsauga

  Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas reglamentuoja, kad vartotojai turi teisę savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją), įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas ir kita. Tuo tarpu pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti, tiekdami prekes ir teikdami paslaugas vartotojams, privalo laikytis sąžiningos verslo praktikos. Taigi vartotojų teisių apsaugos sritys apima prekių pirkimą–pardavimą ir su jomis susijusias paslaugas, visas atlygintinas paslaugas, kai prekės įsigyjamos ar paslaugos teikiamos vartotojams. Tačiau iškilus ginčams tarp vartotojų ir pardavėjų / paslaugų teikėjų, vartotojams garantuota teisė kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą bei reikalauti turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimo. Esant tokiai situacijai, mūsų kontoros specialistai gali Jums padėti:

  • suteikdami konsultacijas įvairiais su vartotojų teisėmis, jų apsauga susijusiais klausimais;
  • parengdami įvairius teisinius dokumentus (pretenzijas, skundus), taip pat procesinius dokumentus (ieškinius ir kt.);
  • atstovaudami Jūsų interesams ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka bei visų instancijų teismuose.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Administracinė teisė

  Mūsų kontoros teisininkai yra pasiruošę padėti tiek nusižengusiems asmenims, tiek ir nukentėjusiesiems:

  • teikdami konsultacijas, rengdami procesinius dokumentus ir atstovaudami administracinių nusižengimų bylose vykdomo tyrimo ir išankstinėje ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei teisme;
  • teikdami konsultacijas, rengdami procesinius dokumentus ir atstovaudami klientams įvairiose institucijose dėl ginčų viešojo administravimo srityje, kai kyla ginčų dėl viešojo administravimo subjekto priimto akto ar veiksmo (neveikimo);
  • atstovaudami klientams ginčų dėl viešojo administravimo išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei administraciniame teisme.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Indrė Ašmontienė

  Advokato padėjėja

  Susisiekite

  +370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt
 • Baudžiamoji teisė

  Šioje srityje mūsų kontoros teisininkai:

  • teikia konsultacijas;
  • gina įtariamuosius ikiteisminiame tyrime įvairiose ikiteisminio tyrimo institucijose;
  • gina teisiamuosius teisme nagrinėjant baudžiamąsias bylas;
  • atstovauja nukentėjusiesiems ikiteisminio tyrimo metu bei baudžiamąją bylą nagrinėjant teisme;
  • teikia teisines paslaugas nuosprendžių vykdymo procese.

  Jums galėtų padėti:

  Image

  Saulius Tamošaitis

  Vadovaujantis partneris, advokatas

  Susisiekite

  +370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
  Image

  Eduardas Žebrauskas

  Advokato padėjėjas

  Susisiekite

  +370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
  Image

  Diana Kaunienė

  Advokatė

  Susisiekite

  +370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt