Aplinkos apsauga

Aplinka – gamtoje funkcionuojanti sistema, kurią sudaro tarpusavyje susiję komponentai (žemės paviršius ir gelmės, oras, vanduo, dirvožemis, augalai, gyvūnai, organinės ir neorganinės medžiagos) bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės ekosistemos, todėl valstybė vykdo itin griežtą šios sistemos apsaugą, gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą, reglamentuotą įstatymų ir kitų norminių aktų. Nors įstatymuose yra nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės ir kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga, tačiau pasitaiko atvejų, kai ši pareiga yra nevykdoma, taip padarant žalos ne tik gamtai, bet ir asmeniui, asmenų grupei ar visuomenei. Tokiu atveju mūsų kontoros teisininkai pasiruošę padėti Jums:

  • konsultacijomis;
  • rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant asmenims, įmonėms ir organizacijoms teismuose, nagrinėjant ginčus, kurie kyla aplinkosaugos srityje.

Jums galėtų padėti:

Image

Saulius Tamošaitis

Vadovaujantis partneris, advokatas

Susisiekite

+370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt