Įmonių teisė

Lietuva, pateikdama paraišką narystei Europos Sąjungoje, prisiėmė pareigą dalyvauti bendrame keturių laisvių, tarp jų ir įsisteigimo laisvės, įgyvendinimo procese. Todėl įmonių teisę reglamentuoja tiek nacionaliniai teisės norminiai aktai, tiek tarptautiniai, ir vienas iš svarbiausių teisėkūros tikslų yra derinti Lietuvos Respublikos įmonių teisę su tarptautinės teisės šaltiniais – pirmiausia su Europos Sąjungos teise.
Mūsų kontoros teisininkai, užtikrindami Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Europos Bendrijos bendrovių teisės nustatytų reikalavimų laikymąsi, profesionaliai gali padėti bet kuriais įmonių teisės klausimais:

  • konsultuojame dėl bet kokios teisinės formos įmonės steigimo, valdymo, veiklos, reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo ir likvidavimo, akcininkų teisių ir pareigų;
  • konsultuojame, atstovaujame juridiniam asmeniui, kuris gali būti tiek ieškovu, tiek atsakovu, teisme, ikiteisminio tyrimo metu, sudarant taikos sutartis, siekiant palankiausio rezultato mūsų kliento naudai;
  • konsultuojame dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo; atstovaujame iš sutartinių santykių kilusių ginčų sprendimo procese;
  • kitais klausimais.

Jums galėtų padėti:

Image

Saulius Tamošaitis

Vadovaujantis partneris, advokatas

Susisiekite

+370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
Image

Diana Kaunienė

Advokatė

Susisiekite

+370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
Image

Eduardas Žebrauskas

Advokato padėjėjas

Susisiekite

+370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
Image

Indrė Ašmontienė

Advokato padėjėja

Susisiekite

+370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt