Prievolių teisė

Prievolių teisė reguliuoja turtinius, su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, susiklostančius tarp teisės subjektų dėl turto perdavimo nuosavybėn, patikėjimo teise arba laikinai naudoti, dėl darbų atlikimo arba paslaugų teikimo, žalos padarymo asmeniui, turtui, taip pat kitokius privatinius teisinius santykius. Šioje srityje mūsų kontoros teisininkai:

  • konsultuoja prievolių įvykdymo užtikrinimo, skolos perkėlimo ir reikalavimo perėjimo trečiajam asmeniui, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, netesybų priteisimo, dėl eismo įvykio metu, dėl nelaimingų atsitikimų darbe, dėl valstybės tarnautojų neteisėtų veiksmų patirtos žalos atlyginimo, pacientų teisių gynimo ir žalos atlyginimo, dėl ginčų su bankais ar kitomis kredito įstaigomis bei kt. klausimais;
  • rengia teisinius ir procesinius dokumentus bei atstovauja klientams derybose, ne teismo įstaigose ir teisme, sprendžiant ginčus, kilusius dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei kt. klausimų.

Jums galėtų padėti:

Image

Saulius Tamošaitis

Vadovaujantis partneris, advokatas

Susisiekite

+370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
Image

Diana Kaunienė

Advokatė

Susisiekite

+370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
Image

Eduardas Žebrauskas

Advokato padėjėjas

Susisiekite

+370 685 78630 eduardas@lexgate.lt
Image

Indrė Ašmontienė

Advokato padėjėja

Susisiekite

+370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt