Šeimos teisė

Civilinio kodekso normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos pagrindines nuostatas. Kadangi šios srities teisės aktais iki galo sureguliuoti neįmanoma, todėl yra nustatyta, jog įgyvendindami šeimos teises ir vykdydami šeimos pareigas, asmenys privalo laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles, geros moralės principus ir veikti sąžiningai. Tačiau ne visi asmenys laikosi šių pareigų ir ne visada pavyksta sugyventi gražiai ir taikiai. Todėl mūsų kontoros teisininkai gali:

  • konsultuoti, atstovauti ir rengti įvairaus pobūdžio teisinius ir procesinius dokumentus nutraukiant santuoką bendru sutikimu, nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės ar vieno sutuoktinio prašymu, siekiant pripažinti santuoką negaliojančia, siekiant padalyti sutuoktinių turtą, prisiteisti sutuoktinių tarpusavio išlaikymą, nustatant / siekiant pakeisti vaiko gyvenamąją vietą, priteisiant / siekiant pakeisti išlaikymą (jo dydį), nustatant / siekiant pakeisti bendravimo su vaiku tvarką, sprendžiant nesusituokusių asmenų ginčus dėl turto / skolų, bendrų vaikų, ginčijant tėvystę ir kt.;
  • teikti mediacijos paslaugas.

Jums galėtų padėti:

Image

Saulius Tamošaitis

Vadovaujantis partneris, advokatas

Susisiekite

+370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
Image

Diana Kaunienė

Advokatė

Susisiekite

+370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
Image

Indrė Ašmontienė

Advokato padėjėja

Susisiekite

+370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt