Vartotojų teisių apsauga

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas reglamentuoja, kad vartotojai turi teisę savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją), įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas ir kita. Tuo tarpu pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti, tiekdami prekes ir teikdami paslaugas vartotojams, privalo laikytis sąžiningos verslo praktikos. Taigi vartotojų teisių apsaugos sritys apima prekių pirkimą–pardavimą ir su jomis susijusias paslaugas, visas atlygintinas paslaugas, kai prekės įsigyjamos ar paslaugos teikiamos vartotojams. Tačiau iškilus ginčams tarp vartotojų ir pardavėjų / paslaugų teikėjų, vartotojams garantuota teisė kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą bei reikalauti turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimo. Esant tokiai situacijai, mūsų kontoros specialistai gali Jums padėti:

  • suteikdami konsultacijas įvairiais su vartotojų teisėmis, jų apsauga susijusiais klausimais;
  • parengdami įvairius teisinius dokumentus (pretenzijas, skundus), taip pat procesinius dokumentus (ieškinius ir kt.);
  • atstovaudami Jūsų interesams ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka bei visų instancijų teismuose.

Jums galėtų padėti:

Image

Diana Kaunienė

Advokatė

Susisiekite

+370 698 07203 diana.kauniene@lexgate.lt
Image

Indrė Ašmontienė

Advokato padėjėja

Susisiekite

+370 687 71460 indre.asmontiene@lexgate.lt