Viešieji pirkimai

Viešasis pirkimas – tai perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį su Tiekėju(-ais). Mūsų komanda gali padėti išspręsti visus įmanomus ginčus dėl Jūsų vykdomų viešųjų pirkimų ar gali padėti įgyvendinti visas Tiekėjo teises bei ginti teisėtus interesus:

  • teikiame konsultacijas rengiant pirkimo dokumentus ar teikiant pasiūlymus viešiesiems pirkimams;
  • rengiame įvairius teisinius dokumentus (pretenzijas, skundus ir kt. dėl vykdomos viešojo pirkimo organizavimo tvarkos neatitikties teisės aktų reikalavimams, dėl viešojo pirkimo konkurso laimėtojo nustatymo ir kt.);
  • rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame klientams (perkančiajai organizacijai ar tiekėjams) teisme nagrinėjant ginčus dėl viešųjų pirkimų.

Jums galėtų padėti:

Image

Saulius Tamošaitis

Vadovaujantis partneris, advokatas

Susisiekite

+370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt
Image

Eduardas Žebrauskas

Advokato padėjėjas

Susisiekite

+370 685 78630 eduardas@lexgate.lt