Žemės teisė

Žemės teisė – tai savarankiška Lietuvos privatinės teisės sistemos teisės šaka, kuri reguliuoja žemės nuosavybės, naudojimo ir valdymo bei apsaugos santykius, nustato šių santykių subjektų teises, pareigas, atsakomybę ir žemės ginčų sprendimo tvarką. Mes suteikiame šią teisinę pagalbą:

  • konsultacijas įvairiais teisiniais klausimais (dėl žemės sklypų formavimo ar pertvarkymo, dėl žemės sklypų ribų nustatymo / pakeitimo, dėl bendraturčių naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo / pakeitimo ar atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, dėl teritorijų planavimo, dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metu kylančių ginčų ir kt.);
  • rengiame įvairius procesinius ir kitus dokumentus, kai ginčai dėl žemės sprendžiami ne teismo tvarka bei perkėlus ginčą jau į teismą;
  • atstovaujame santykiuose su privačiais juridiniais ar fiziniais asmenimis, su valstybės įstaigomis, institucijomis ir kt. ikiteisminio ginčų nagrinėjimo metu, taip pat visų instancijų teismuose (ginčuose, kylančiuose atliekant kadastrinius matavimus, ginčuose dėl žemės sklypų, reikalingų statinių eksploatacijai, suformavimo, ginčuose formuojant žemės sklypus ar nustatant žemės sklypų ribas, ginčuose, kylančiuose teritorijų planavimo procese, ginčuose dėl žemės sklypų perleidimo sandorių nuginčijimo ir kt.).

Jums galėtų padėti:

Image

Saulius Tamošaitis

Vadovaujantis partneris, advokatas

Susisiekite

+370 685 33088 saulius.tamosaitis@lexgate.lt